Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Ochrona prywatności użytkowników strony izabellaczuba.pl oraz dbanie o bezpieczeństwo Waszych danych są dla mnie ważną kwestią. W niniejszym dokumencie wyjaśniam, jakie dane są gromadzone oraz jakie są zasady dla ich przetwarzania i wykorzystywania. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach zostało ograniczone do minimum wymaganego do świadczenia optymalnej jakości usług, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I. Informacje ogólne

 1. Korzystając ze strony izabellaczuba.pl wyrażasz zgodę na poniższe warunki Polityki Ochrony Prywatności.
 2. Administratorem strony https://izabellaczuba.pl/ i danych osobowych jest firma Strefa Umysłu Izabella Czuba z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez: Izabellę Czuba, zwaną dalej Administratorem.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące postanowień niniejszej Polityki Ochrony Prywatności możesz kontaktować z Administratorem pod adresem: kontakt@izabellaczuba.pl
 4. Twoje dane osobowe i adresowe nie zostaną w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
 5. Postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności mogą ulec zmianie, co wynika z rozwoju technologii, zmian w obowiązującym prawie albo z rozbudowywania funkcjonalności i rozwoju strony https://izabellaczuba.pl/

II. Dane osobowe

 1.  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Strefa Umysłu Izabella Czuba z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Stanisława 10 lok. 30, kod pocztowy: 01-167, NIP: 837-130-24-55, reprezentowaną przez: Izabellę Czuba, zwaną dalej Administratorem.
 2. Korzystając ze strony dobrowolnie podajesz dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na stronie, o których mowa poniżej, w celach, którym służą dane formularze. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane podane przez Użytkownika (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie przez pliki „cookies” oraz dane logowania).
 3. Akceptując Politykę Ochrony Prywatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej w celu kontaktu, wysyłania newslettera lub innych informacji marketingowych, np. o artykułach, wydarzeniach, usługach lub produktach oferowanych online – jeżeli została wyrażona w tych celach odpowiednia zgoda i/lub jeżeli mieści się to w granicach mojego prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji oznaczonych jako obowiązkowe, wiąże się z brakiem możliwości świadczenia danej usługi.
 5. Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani stosowane w celach profilowania.
 6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Metody kontroli przez Użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie jest możliwe na podstawie pisemnego żądania użytkownika przesłanego na adres kontakt@izabellaczuba.pl. Takie pisemne żądanie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 2. Użytkownik zapewnia, że dane podawane lub publikowane przez niego na stronie są poprawne.

IV. Możliwość wniesienia skargi

Jeżeli uznasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych naruszone zostały przepisy o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

V. Cele i czynności przetwarzania

 1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
 • Zapewnienia obsługi użytkowników.
 • Zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Dostosowywania oferty do zainteresowań i potrzeb użytkowników z uwzględnieniem reklam i informacji handlowych.
 • Kontaktowania się z użytkownikami z uwzględnieniem celów dotyczących świadczenia usług, obsługi użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon.
 • Przeprowadzanie badań i analiz dla poprawy jakości oferowanych usług.
 1.  Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą niżej wymienionych narzędzi:
 • Formularze kontaktowe. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie https://izabellaczuba.pl, fanpagu Izabella Czuba – Life coaching pomagam cieszyć się życiem oraz pisząc na adres email: kontakt@izabellaczuba.pl przekazujesz swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości oraz dane osobowe, które podajesz.
 • Komentarze. Aby dodać komentarz na stronie lub blogu, konieczne jest wypełnienie formularza oraz podanie danych osobowych takich jak adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników strony i bloga oraz wypowiadających się na platformie Facebook, Linkedin oraz Instagram. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania i usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub z linkami do innych stron.
 • Newsletter. Aby zapisać się do newslettera niezbędne jest podanie adresu email za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych wiąże się z brakiem możliwości świadczenia usługi.

VI. Polityka Plików „Cookies”

 1.  Strona wykorzystuje pliki „cookies”. Korzystając ze strony użytkownik zgadza się na stosowanie „cookies” w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej Polityce. Akceptowanie plików „cookies” jest niezbędne aby móc korzystać ze strony. W przypadku zablokowania stosowania „cookies” niektóre funkcje strony nie będą działały.
 2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, najczęściej są to pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (na twardym dysku komputera, w smartfonie czy tablecie). Służą one do zapisywania przez przeglądarkę stosowaną przez użytkownika określonych ustawień i danych przy korzystaniu ze stron internetowych. Dzięki tym plikom możliwe jest rozpoznanie urządzeń użytkownika. Przechowywanie plików „cookies” pozwala na optymalizację procesu korzystania ze strony internetowej. Stosuje się je także w celu zbierania danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
 3. Pliki „cookies” zawierają najczęściej nazwę strony serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki użytkownika, za pomocą której łączy się ze stroną internetową.
 4. Strona wykorzystuje także pliki „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich. Administrator strony korzysta z plików „cookies” Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczek oraz narzędzi związanych z mediami społecznościowymi np. Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram.
 5. Korzystanie ze strony jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona internetowa i zapisywane jest w logach serwera. Logi zawierają m.in. adres IP, datę i czas połączenia serwera, informacje o stosowanej przez użytkownika przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym. Dane te nie pozwalają na powiązanie z konkretną osobą i Administrator nie korzysta z nich aby zidentyfikować użytkownika. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem i zapewnienia zoptymalizowanej obsługi świadczonych usług.
 6. Stosowany certyfikat SSL pozwala dodatkowo chronić dane takie jak miejsce logowania i wprowadzane dane osobowe w warstwie transmisji danych. Dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie są zaszyfrowane w komputerze użytkownika i dzięki temu mogą zostać odczytane jedynie na docelowym serwerze.

VII. Prawa własności

 1. Wszystkie zdjęcia, grafiki, artykuły, teksty oraz materiały zawarte na stronie https://izabellaczuba.pl, których autorką jest Izabella Czuba stanowią własność Izabelli Czuba i są utworem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Nie mogą być one rozpowszechniane lub kopiowanie w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) częściowo ani w całości bez pisemnej zgody autorki.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy. Nie stanową formy konsultacji, porady, diagnozy czy terapii. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za straty czy problemy wynikające z przeczytania i zastosowania w życiu informacji zawartych na stronie ponieważ powinny one zostać każdorazowo skonsultowane, przemyślane oraz dopasowane stosownie do osobistej sytuacji każdej osoby.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 02.03.2021 r.